Krok za krokom k pracovným príležitostiam

Pracovný pohovor

Prečo sa pripraviť?

Príprava na pohovor

Pracovný pohovor

Cieľom je uvedomiť si, že  komunikácia, vystupovanie a odbornosť sú dominantné faktory, ktoré máte k dispozícii a vo svojich rukách pre dosiahnutie úspechu pri pracovnom pohovore. Ale pracovný pohovor možete v istom zmysle vnímať aj ako hru, v ktorej vždy nerozhoduje iba dosiahnuté vzdelanie, či pracovné skúsenosti. Pokiaľ by to tak bolo, nepotrebovali by zamestnávatelia uskutočňovať pracovné pohovory, všakže?

Ako teda docieliť, aby si zamestnávateľ vybral práve vás?

Rečnícke umenie spočíva predovšetkým v schopnosti vyjadriť svoje myšlienky na pravom mieste a v pravom čase – krátko, stručne, zrozumiteľne a pôsobivo.

Je priaznivé, ak vaša reč podnieti v človeku, ktorý vás počúva, jeho vlastné myšlienky, predstavy a emócie, ak v ňom vzbudíte záujem a pocit, že by ste mohli  byť prínosom pre firmu. 

Častý nepriateľ

Tréma

Ako vyjadriť svoje myšlienky skvelo a pôsobivo, ak máte zovreté hrdlo a nič múdre vás  v danej chvíli nenapadá?

Tréma je psychický stav, ktorý sprevádza každého v rôznej sile a intenzite. Nie ste sami.

Tréma je v podstate iba signálom, že v organizme prebieha mobilizácia všetkých síl na dosiahnutie čo najlepšieho výkonu. 

Najlepším prostriedkom voči tréme je plné uvedomie si, že tréma je normálny stav, váš organizmus je pripravený na výkon a po započatí akcie prestane pôsobiť.

Tréma

Ako obmedziť trému

Tréma

Ak viete, že stav trémy je prirodzený a do istej miery aj užitočný, tak nie je nutné trému úplne eliminovať. I napriek tomu uvádzame zopár typov, na základe ktorých môžete najmä negatívne pôsobenie trémy obmedziť:

 • Perfektná príprava – cvičenie z vás robí majstra, a preto je užitočné si pracovný pohovor natrénovať so všetkým, čo k tomu patrí pred zrkadlom.
 • Dýchajte zhlboka a sledujte svoj dych v celom jeho priebehu od vstupu do tela po jeho výstup z tela von. (7-10 nádychov)
 • Odveďte svoju pozornosť a sústredenie od svojho výkonu.
 • Napínajte a uvoľňujte svaly najskôr na končatinách a potom na rôznych častiach tela.
 • Pýtajte sa seba: Čoho sa bojím? Čo najhoršie sa môže stať?
 • Rolová gymnastika: Predstavte si, že pohovor je v podstate iba hra.

Príprava na pracovný pohovor

Získajte informácie o firme

Informácie o firme

Na to, aby ste sa presvedčili, či je pracovné miesto pre vás vhodné, potrebujete získať dostatok informácií o firme. Naviac aj pri pohovore si zamestnávateľ overuje, čo viete o firme, a prečo ste si ju vybrali. Takto získané informácie vám dodajú potrebnú istotu a sebadôveru počas pracovného pohovoru. Budú vám oporou pri vystupovaní a sebaprezentácii. Jedná sa o získanie týchto údajov: názov firmy, hlavné sídlo, pobočky, adresa, telefón, fax, web, právna forma, rok založenia.
Najdôležitejšie výrobky, služby. Počet zamestnancov. Momentálna obchodná situácia. Postavenie na trhu. Dôležití zákazníci. Konkurenčné firmy. Vývoj podniku za posledné tri roky. Imidž podniku a podniková atmosféra, ostatné informácie.

Kde tieto informácie ziskať?

Internet, napr. v databáze firiem FinStat, alebo v inzeráte o pracovnom mieste. Ekonomická príloha novín, hospodárske časopisy, obchodný spravodajca. Katalógy, reklamné materiály, informačné brožúry. Priemyselné a obchodné komory a združenia. Spolupracovníci firmy, známi. Ďaľšou z možností je tiež telefonicky alebo písomne požiadať o zaslanie informačných materiálov priamo z firmy.

Veľmi užitočné je tiež pripraviť si vopred zoznam vlasných otázok a premyslieť si taktiku rozhovoru.

Taktiež je vhodné, aby ste si vopred pripravili najvhodnejšie odpovede na otázky, ktoré vám môžu byť na pohovore položené.

Príprava na pracovný pohovor

Autoanalýza

Autoanalýza

Vypracujte si písomne a podrobne pred pracovným pohovorom:

Kto som?
Čo viem?
Čo chcem?
Prečo sa uchádzam o toto pracovné miesto o túto pracovnú pozíciu?

Ako by som sa opísal/a?
Ako by ma charakterizovali iní?
Aké mám odborné vedomosti, schopnosti, skúsenosti, zručnosti?
Čo všetko viem?
Aké sú moje silné stránky?
Aké sú moje slabé stránky?
Aké mám profesionálne ciele?

Zostavte si zoznam vlastných otázok. Pripravte si plán cesty. Skontrolujte, či máte pozvánku na pohovor, životopis, žiadosť o miesto, doklady o dosiahnutom vzdelaní, zápisník, pero, zoznam vlastných otázok. 

Pracovný pohovor

Fázy pracovného pohovoru 

Kontrolný zoznam otázok

Pozdrav a otvorenie pohovoru
Pamätajte na to, že od začiatku vysielate neverbálne komunikačné signály. Vystupujte sebavedomo. Podávajte ruku pevne. Poďakujte sa za pozvanie. Oslovujte pracovníka jeho menom, ak ste ho pripredstavovaní prepočuli, opýtajte sa naň.

  Jadro pohovoru

  Pozostáva z otázok, ktoré sú zamerané na odbornú kvalifikáciu a osobné predpoklady. Cieľom je zistiť, či sa váš osobnostný profil zhoduje s požiadavkami daného pracovného miesta.
  Otázky na pracovnú minulosť, vaše praktické skúsenosti, zručnosti. Prečo sa uchádzate o dané miesto, vaša motivácia, očakávania. Otázky týkajúce sa vášho seba hodnotenia, čo si o sebe myslíte, čo považujete za svoj najväčší úspech, vaše osobné a rodinné pomery, trávenie voľného času.

  Informácie pre uchádzača

  Položte vlastné otázky, ktoré sa týkajú podniku a pracovného miesta. Pozorne počúvajte a prejavujte záujem. Nechajte si vysvetliť úlohy, ktoré sa od vás očakávajú, pracovnú náplň a pod.

  Plat a pracovná zmluva

  Ku koncu pohovoru sa pýtajte na plat a platové podmienky, prípadne na ďalšie body pracovnej zmluvy.

  Záver pohovoru

  Spýtajte sa, čo bude nasledovať po pohovore, kedy môžete očakávať vyjadrenie, rozhodnutie, kedy sa môžete ozvať. 

  Ako sa správať počas pracovného pohovoru?

  Komunikačné zručnosti

  Komunikačné zručnosti

   Aktívne počúvate
   Sústreďte sa na partnera. Dajte najavo, že rozhovor vás zaujíma. Nechajte zamestnanca hovoriť. Svojimi otázkami potvrďte, že pozorne počúvate. V odpovediach vhodne zopakujte, čo povedal zamestnanec.

   Využite techniky argumentácie
   Vyslovte svoj názor s uvedením:

   • Som vhodný/á…
   • Podložte svoje tvrdenie konkrétnymi argumentami s príkladmi: úspešne som zvládol/a…
   • Vyzdvihnite svoje schopnosti, prednosti. Záverom urobte zhrnutie v zmysle: sami vidíte, stanovené úlohy…

   Pamätajte na reč tela, používajte gestá, ktoré podporujú vašu sebaistotu a nie neistotu ako pohrávanie sa s perom, či inými predmetmi, oblečením, vlasmi a pod. Seďte uvoľnene, využívajte očný kontakt, pritakávanie a pod.

   Aké sú najčastejšie otázky na pohovore?

   Najčastejšie otázky na pohovore

   Najčastejšie otázky na pohovore

   Otázky z oblasti vzdelania

   Prečo ste sa rozhodli pre daný študijný odbor?
   Splnilo vzdelávanie vaše očakávania?
   Ktoré predmety ste mali najradšej?
   Aj dnes by ste si vybrali rovnaký odbor?
   V akej oblasti by ste sa chceli ešte vzdelávať?

   Otázky z oblasti zamestnania

   Aké úlohy ste plnili v predchádzajúcom zamestnaní?
   Aké praktické vedomosti a zručnosti ste získali?
   Ako vyzeral váš bežný pracovný deň?
   Ako ste vychádzali s nadriadenými a s kolegami?
   V čom sa vyznáte veľmi dobre?

   Otázky z oblasti vašich očakávaní, záujmov

   Prečo u nás chcete pracovať?
   Čo viete o našej firme, o našich výrobkoch?
   Čo vás na tomto pracovnom mieste zaujíma najviac?
   Aké máte profesijné ciele?
   Koľko chcete zarábať?

   Otázky z oblasti seba hodnotenia a vašej osobnosti

   Ako by ste sa charakterizovali?
   Aké sú vaše silné a slabé stránky?
   Čo považujete za svoj najväčší úspech prípadne neúspech?
   Pracujete radšej samostatne alebo v kolektíve spolupracovníkov?
   Prečo si myslíte, že by sme vás mali zamestnať?

   Otázky na rodinné pomery a voľný čas

   Ste ženatý, vydatá?
   Aké povolanie má vaša partnerka, partner?
   Aké máte koníčky?
   Čo robievate vo voľnom čase?
   Bráni vám zdravie vykonávať nejakú činnosť?

   Najčastejšie otázky

   Čo viete o našom podniku a prečo ste si podali žiadosť práve k nám?
   Čo nám o sebe poviete?
   Aké máte pracovné skúsenosti?
   Koľko chcete zarábať?
   Prečo by sme mali zamestnať práve vás?

   Háklivé otázky

   Aký je váš terajší plat?
   Ste zdravý/á alebo trpíte nejakými chorobami? (Otázka je prípustná)
   Máte stáleho životného partnera? Chcete sa v najbližšom čase zosobášiť? (Kladú sa najmä ženám, sú neprípustné.)
   Máte záznam v registri trestov alebo sa proti vám v súčasnosti vedie súdne konanie? (Otázka je prípustná, keď trest súvisí s miestom, o ktoré sa uchádzate. Pokladníka sa môžu pýtať na peňažné delikty, šoféra na dopravné a pod.)
   Ste členom nejakej náboženskej obce, politickej strany, odborov?
   (Tieto otázky sú v zásade neprípustné. Iné je, ak sa uchádzate o miesto v cirkevnej, či odborovej organizácii alebo v štruktúrach politickej strany.)

   Otázky, ktoré môžete položiť

   Aká bude náplň mojej práce?
   Existuje popis činnosti daného pracovného miesta?
   Ako prebieha zapracovanie?
   Je potrebné robiť nadčasy?
   Budem musieť často cestovať?
   Môžete mi ukázať moje budúce pracovisko?
   Ponúkate aj ďalšie možnosti a benefity?

   Záver

   Pracovný pohovor

   Oboznámili ste sa s jednoduchou prípravou na pracovný pohovor. Prezentovanie sa na pracovnom pohovore môžete tiež vylepšiť osvojením si komunikačných zručností, kde nájdete základné pravidlá komunikácie.

   Podrobnejšie informácie a ďalšie tipy & triky sa naučíte po prihlásení sa.