Krok  za krokom k pracovným príležitostiam

O projekte

eu na sirku
oplz na sirku
logo mpsvar

PROJEKT SA REALIZUJE VĎAKA PODPORE Z EURÓPSKEHO SOCIÁLNEHO FONDU (ESF) A EURÓPSKEHO FONDU REGIONÁLNEHO ROZVOJA (EFRR) V RÁMCI OPERAČNÉHO PROGRAMU ĽUDSKÉ ZDROJE

Krok za krokom k pracovným príležitostiam

Kód projektu: 312081BVU1

 

Typ projektu: dopytovo-orientovaný projekt. Hlavné aktivity projektu: Individualizované formy podpory, poradenstva a nástrojov profilácie za účelom vstupu znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, neaktívnych osôb na trhu práce, vrátane finančných príspevkov pre poskytovateľov. Konkrétny cieľ projektu: Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva. Trvanie projektu: 2022/04-2023/10

Operačný program Ľudské zdroje, Kód výzvy: OPĽZ-DOP-2021/8.1.1/RO-03; Operačný program Ľudské zdroje, na základe ktorého sa projekt realizuje, je spolufinancovaný z ESF a EFRR.

www.esf.gov.sk | www.employment.gov.sk

PUART GALLERY, Nám. slobody 1405/22, 020 01 Púchov, Kontakty: pu.poradenstvo@zamestnanie.info