Krok za krokom k pracovným príležitostiam

Koučing

Pôvod

Coaching alebo koučing?

Koučing

Coaching vychádza zo slova coach. Pôvodné použitie slova coach znamená prostriedok z miesta na miesto. Slovo si v 20 storočí požičal šport, aby vyťažil jeho symbolický potenciál. Coachom sa stal ten, “kto ťa odtiaľto dostane tam”. Tam, kde chceš byť k úspechu.

Približne v 70 rokoch sa slovo coach presunulo do oblasti osobného rozvoja a v 90 rokoch do biznisu. Na Slovensku sa udomácnil pojem koučing a používa sa na označenie rôznych zručností na čokoľvek, čo vás má odtiaľto, kde sa nachádzate, dostať tam, kde chcete byť.

Preberte zodpovednosť za svoj život

Individuálne koučovanie

Individuálne koučovanie

Individuálne koučovanie je rozhovor vedený špecifickým spôsobom. Vy si počas neho jasnejšie uvedomíte vlastnú situáciu a môžete sa rozhodnúť, ako budete postupovať ďalej, a akými hodnotami sa budete pri tomto postupe riadiť. Zistíte, čo je pre vás v danej situácii najdôležitejšie, ako budete konať, čo vám môže pomôcť. Niekedy postačuje jeden rozhovor, najčastejšie treba viac rozhovorov v priebehu pol roka, či roka, aby ste dosiahli takú zmenu vo svojom živote alebo zamestnaní, ktorú považujete za uspokojivú.

Ďalej v texte sa môžete oboznámiť s postupom a pravidlami koučovania.

Priebeh individuálneho stretnutia

Prvé pravidlo

Hlavným cieľom je zamerať sa na to, čo potrebujete vy, náš klient. V úvode sa preto sústredíme na prelomenie ľadov, nadviazanie kontaktu a vzťahu, vybudovanie dôvery.

Priebeh individuálneho stretnutia

Druhé pravidlo

Z opisu vašej situácie sa postupne vynorí jasné zacielenie a vaše požiadavky, očakávania, s ktorými chcete odísť zo stretnutia.

Priebeh individuálneho stretnutia

Tretie pravidlo

Využijeme rôzne nástroje, pomôžeme vám dozvedieť sa viac o tom, čo vás zaujíma, t.j. viac o vašich schopnostiach, hodnotách, o tom čo je pre vás naozaj dôležité, čo a kto vám môže pomôcť, aké máte možnosti. Získate uvedomenie o stave svojich vecí, čo vám pomôže zaujať svoj vnútorný postoj a započať proces rozhodovania sa.

Priebeh individuálneho stretnutia

Štvrté pravidlo

Dostanete sa do fázy, kedy začnete vykonávať rozhodnutia o tom, čo urobíte, čo bude prvý krok. Tu spoločne môžeme vypracovať podrobný plán. Preveríte si tým svoje odhodlanie reálne vykonať svoje rozhodnutie. Konkretizujeme realizovateľnosť rozhodnutia (kto, kde, kedy, ako… v zmysle SMART).

Priebeh individuálneho stretnutia

Piate pravidlo

Krátka spätná väzba v zmysle čo vám stretnutie prinieslo, čo zaujímavé ste sa o sebe a o svojej téme dozvedeli, čo nové ste si uvedomili.

Hľadáme riešenia

Sústredenie sa na riešenie

Sústredenie sa na riešenie

Pri sústredení sa na problém orientujete svoju pozornosť smerom, ktorý vás v probléme ešte viac utvrdí. Ak si položíte otázky zamerané na riešenia vynoria sa možnosti a cesta, ktorou je možné sa pustiť.

Sami si porovnajte, aký je rozdiel vo výsledku pri zameraní pozornosti na problém a pri zameraní pozornosti na riešenie.

Otázky zamerané na problém

Čo nefunguje?
Prečo sa to stalo?
Prečo ste to urobili?
Prečo si myslíte, že v tom nie ste dosť dobrý?
Ako sa to mohlo pokaziť?
Prečo ste to včera nedokončili?

Otázky zamerané na riešenie

Čo potrebujete, aby to fungovalo?
Čo tu potrebujete dosiahnuť?
Čo potrebujet urobiť teraz?
Čo vám už teraz funguje?
Ako to môžete opraviť?
Ako to môžete, čo najrýchlejšie dokončiť?

Sila cieľov

Odvážne ciele

Odvážne ciele

V živote máte vždy na výber. Každý deň, každú minútu sa pre niečo rozhodujete, niečomu dáte prednosť pred niečím iným. Aj v procese koučovania sa rozhodujete a volíte si medzi malými, jasnými, rozvojovými cieľmi alebo sa môžete prikloniť k cieľom transformačným, v ktorých nájdete nové kvality svojho života, práce, vzťahov. 

Záver

Koučing

Proces v rámci ktorého hľadáme spoločne s vami riešenie vašej situácie, problému či krízy. Nemýľte si kouča s trénerom alebo s odborným poradcom. Prostredníctvom nástrojov a postupov, ktoré využíva vám pomôže tak, aby ste sa posunuli vo svojom živote a dostali sa do niečoho nového, presne tam, kde chcete byť, k tomu čo chcete žiť.

Konečným cieľom je, aby ste zrealizovali to, pre čo ste sa rozhodoli. Je účinný, lebo to nie je dávanie hotových rád. Ak by ste chceli iba potvrdenie svojho rozhodnutia od kouča, už to nie je koučovanie, ale poskytnutie konkrétnej rady, či potvrdenie riešenia, ktoré ste už uskutočnili sami, svojpomocne.

Výhodou procesu je, že nikto pri koučingu nie je vedený k niečomu, čo mu nesedí alebo čo mu nejde. Kouč vnáša do vašej situácie nový pohľad, často funguje tiež ako motivačný nástroj.