Krok za krokom k pracovným príležitostiam

Kariérne poradenstvo

Kto je?

Kariérny poradca

Kariérne poradenstvo

Kariérna voľba je hybný proces, ktorý sa neustále vyvíja. Každá skúsenosť nás ovplyvňuje a tomu sa kariérne poradenstvo aktívne prispôsobuje.

Svet i technológie prechádzajú evolúciou doteraz nepoznanou. Spomeňte si, koľko sa zmenilo od vašich detských čias ohľadne vašich pracovných predstáv a profesií. Tieto spomienky nevyvolávame náhodou. V detstve si totižto vytvárame tzv. mapu povolania, ktorá vymedzuje a často bohužiaľ aj obmedzuje naše budúce voľby. Tieto stereotypy ovplyvňujú osoby okolo nás. Automaticky si vytvárame limity, ktoré nás môžu po celý život brzdiť. Napr. povolanie je vhodné iba pre muža. Programátori sú nerdi a pod.

Ak máte rôzne predsudky alebo ste sa ocitli v situácii, že neviete akým smerom sa vydať alebo ste v práci, ktorá vás nenapĺňa, je tu pre vás kariérny poradca.

Individuálnym prístupom, prostredníctvom rozhovorov, ale aj rôznych zaujímavých dotazníkov a testov vám pomôže nájsť ten váš smer, pre čo najlepšie profesionálne uplatnenie a kariérny rast. Zo stretnutí s ním si odnesiete mnoho pozitívnych doporučení ohľadne ďalšieho postupu a možností ďalšieho vzdelávania, ale aj vzorové vypracovanie životopisu a motivačného listu pre vybraných zamestnávateľov práve pre vás, ktorých tak môžete hneď kontaktovať a osloviť.

Ako mi pomôžete?

Poradenské služby

Poradenské služby a odborné poradenstvo pri rozhodovaní sa o voľbe postupu a vhodnosti povolania, zmeny povolania či zamestnania, môžete vyhľadať aj vtedy, ak ste nespokojní na pracovisku, v zamestnaní alebo pri rôznych zmenách, ktoré v konečnom dôsledku ovplyvňujú pracovné uplatnenie ako napr.: rozchod, zmena bydliska, strata pracovného miesta. Ide o efektívne, všestranné, profesionálne posúdenie situácie.

Existuje niekoľko foriem poradenstva pri voľbe postupu:

 1. Krátka informácia – o možnostiach odborného alebo ďalšieho vzdelávania, napr. na úradoch práce.
 2. Informatívny rozhovor u poradcu – pre osoby, ktoré už vedia, čo chcú, avšak ešte potrebujú informácie o tom, ako dosiahnuť cieľ.
 3. Poradenstvo pre voľbu povolania – obsahuje viaceré poradenské rozhovory a individuálne konzultácie, v atmosfére dôvery a bezpečia.

Kariérne poradenstvo

Výber | zmena povolania.

Kariérne poradenstvo online

Výber | zmena povolania. Napredujte z pohodlia domova.

Kariérne poradenstvo testy

Testy záujmov, koníčkov, voľby povolania, psychologické testy a ďalšie.

Čo sa o sebe dozviem?

Poradenstvo

Poradenstvo
 1. Kladenie otázok – vypracovanie životopisu, doterajší kariérny postup. Aké nápady a predstavy ste mali na počiatku?
 2. Opis vytýčeného cieľa – Aké sú vaše predstavy a želania?
 3. Hľadanie a vypracovanie možností riešenia – vychádzajú z vašich potrieb, záujmov a motivácie.
 4. Preskúmanie a ohodnotenie rôznych variantov a ich dôsledkov – prieskum praxe, rozhovory s odborníkmi.

Výsledok

Cieľ poradenstva

Cieľ poradenstva

Zmeniť dráhu povolania často vyžaduje ďalšie vzdelávanie a tak stoja v centre otázky dotýkajúce sa reálnych možností a vlastných hodnôt.

 1. Čo chcem do tohoto procesu vložiť?
 2. Kde sú moje hranice?
 3. Čoho sa chcem vzdať bez toho, aby som vedel/a, čo za to dostanem?

Pri poradenskom procese nemusí vždy dôjsť k potrebe meniť profesiu. Správnym výsledkom môže byť aj cieľ orientovaný na zmenu v osobnej oblasti, či utvorenie nového postoja k aktuálnej situácii.

Čo dostanem?

Žiadosť do zamestnania

Ako odpovedať na pracovnú ponuku, alebo prejaviť záujem o prácu vo vybranej spoločnosti?

Zapojte sa do projektu a spoločne vypracujeme žiadosť do zamestnania na mieru.

Vzory životopisu a motivačného listu si môžete stiahnuť aj bez zapojenia sa do projektu.

Životopis

Vypracujeme s vami životopis a dáme vám tipy & triky, ktoré sa vám hodia aj do budúcnosti. Vzor životopisu je EUROPASS.

Motivačný list

Dôležitá súčasť životopisu. Ukážeme si čoho sa vyvarovať a ako najlepšie osloviť potencionálneho zamestnávateľa.

Kam smerujem?

Kariérny rast

Kariérny rast je nezdieľnou a dôležitou súčasťou kariérneho poradenstva. Mnohí potrebujú mať vidinu kariérneho rastu vo svojej práci. To ich motivuje do ďalšieho zlepšovania sa. Ako uspieť a dosiahnuť povýšenie? Čo spraviť pre to, aby si nadriadený vybral práve vás?

Bohužiaľ nie vždy je to len o samotných pracovných výsledkoch. Do procesu vstupujú rôzne premenné, napr. vami spracované výrobky, poskytované služby, požiadavky manažmentu, požiadavky trhu a pod. Dôležité môže byť aj to, kto je v danej situácii vašim nadriadeným, ale aj aký má k vám vzťah. V konečnom dôsledku môže aj ekonomická a politická situácia všetko významne ovplyvniť.

Nad niektorými týmito faktormi, ktoré sme práve vymenovali nemôžete mať kontrolu. Pozitívne je, že sú zložky, ktoré môžete vziať pevne do svojich rúk a spraviť to, čo je potrebné. Ukážeme si niekoľko tipov pre úspešnú kariéru.

1. Tip pre základ kariérneho rastu

Nepodceňujte prípravu

Nepodceňujte prípravu

Začneme jednoduchým príkladom. Koho si najskôr najmete?

A) Človeka, ktorý vám pri pohovore dokáže vymenovať konkrétne fakty zodpovedajúce otázke?
B) Človeka, ktorý vám pri pohovore ukazuje, že sa iba domnieva, domýšľa alebo dokonca nevie o čo ide?

V prípade, že improvizujete podstupujete riziko, že budete pôsobiť nedôveryhodne a výsledok pre vás nebude priaznivý. Takže pokiaľ ste si ešte neosvojili návyk pripraviť sa pred každým telefonátom, schôzdkou či inou obchodnou činnosťou. Odhodlajte sa ku zmene. Dôkladne sa pripravte a premyslite si, z čoho budete vychádzať, kam chcete smerovať a čo chcete dosiahnuť.

2. Tip pre základ kariérneho rastu

Stanovte si jasný cieľ

Stanovte si jasný cieľ

Základ je byť stále zameraný na cieľ. Je dobré mať povesť človeka, ktorý vie, čo robí. Okrem toho je dobré vedieť, prečo robíte určité veci. V prípade, že idete na stretnutie – sformulujte si, a ujasnite si svoje ciele.

Jasne vytýčené ciele sú mocnou technikou pre dosiahnutie úspechu. Na overenie vysokej kvality svojich cieľov môžete použiť akronym SMART. Vaše ciele majú mať tieto vlastnosti:

 • Špecifický (Stretching) – čokoľvek sa chystáte spraviť, vytýčte si cieľ, ktorý pre vás bude výzvou, do istej miery náročný.
 • Merateľný (Measurable) – nedosiahnete cieľ dobrej kvality, pokiaľ neexistuje náležité meradlo úspechu.
 • Dosiahnuteľný (Achievable) – nemierte príliš vysoko. Povýšenia sa dočkajú ľudia, ktorí sú úspešní a sú aj okolím tak vnímaní.
 • Realistický (Related to the customer) – váš cieľ by mal vždy odrážať to, čo bude prínosom pre zákazníka, klienta rovnako ako pre vás.
 • Časovo ohraničený (Time-targeted) – cieľ nemá žiadny význam pokiaľ v ňom nie je zahrnutý termín, čas kedy má byť dosiahnuté štádium merateľnosti úspechu, dosiahnutia cieľa. Časové určenie môžete otestovať v zmysle: “Je náročný a dosiahnuteľný?”

3. Tip pre základ kariérneho rastu

Prepáčte, hovorili ste niečo?

Prepáčte hovorili ste niečo

Aktívne načúvať je veľké umenie. Hlas, ktorý ľudia nadovšetko radi počúvajú, býva ich vlastný. Toto je užitočná pomôcka pre ambicióznejších z vás, ktorí dokážu jednať opačným spôsobom a stráviť značnú časť svojho času v zamestnaní načúvaním reči druhých.

V prípade, že sa snažíte prinútiť niekoho k súhlasu, existuje cesta ako to dosiahnuť – pýtajte sa na jeho požiadavky a priania. Usilujete predsa o spojenie s ním spolu s vašim prianím – počúvajte a zistite, čo to je.

4. Tip pre základ kariérneho rastu

Dodávajte včas

Dodávajte včas

Väčšina biznismanov nerobí to, čo povedali, že urobia v čase, kedy povedali, že to urobia. Je to tak jednoduché. Stavbári sú známi neskorými dodávkami, inštalatéri v naprostej väčšine nezačnú včas.

Posilujte svoju šikovnosť v tejto oblasti. Na záver každého jednania alebo telefonátu, nech už ide o kohokoľvek si urobte poznámku, na čom ste sa dohodli.

Druhej osobe záväzky ešte pripomeňte a potvrďte si ich prostredníctvom e-mailu. Nech už používate akýkoľvek pripomienkový systém, uistite sa, že na vaše záväzky vás včas upozorní, abyste mohli realizovať plnenie v sľúbenom termíne.

Dodávajte včas a budete milo prekvapení, pokiaľ vám daná osoba poďakuje a vyjadrí vďačnosť za dodržanie slova.

5. Tip pre základ kariérneho rastu

Dodávajte v rámci rozpočtu

Dodávajte v rámci rozpočtu

Premýšľajte o finančných rizikách v týchto dimenziách. Všetky druhy podnikania a práca vo väčšine rôznych oddelení pozostáva z fixných a variabilných nákladov. Do fixných nákladov spadá réžia, mzdy pracovníkov, ktorí pre spoločnosť pracujú a pod. Variabilné náklady sú tie, ktoré stúpajú a klesajú v závislosti na objeme obchodných transakcií alebo predajov.

Riziká a návratnosť idú ruka v ruke a uvidíte, že pokiaľ rozumiete finančnej koncepcii fixných a variabilných nákladov máte oveľa väčšiu šanu nájsť medzi nimi rovnováhu.

Nadriadení oceňujú, keď dodržiavate rozpočet.

6. Tip pre základ kariérneho rastu

Veďte si adresár

Veďte si adresár

Niektoré spoločnosti si tak cenia svoje databázy s údajmi o zákazníkoch, že ich vyčísľujú a uvádzajú vo svojich bilanciách ako nepostihnuteľné aktívum.

Spoločnosti menia majiteľov, kupujú sa kvôli informáciám o trhu a fúzie prebiehajú tam, kde jedinou skutočnou možnosťou je vlastníctvo aktualizovaného zoznamu zákazníkov.

Zoznam si rozdeľte do oddielov s informáciami tak, abyste si mohli kedykoľvek pripomenúť, kde a za akým účelom ste sa s danou osobou stretli.

7. Tip pre základ kariérneho rastu

Čí nápad to bol?

Čí nápad to bol

Váš šéf si musí myslieť, že vaše dobré nápady sú vlastne jeho. Vašou úlohou je zaistiť, aby ostatní vedeli, že nielen vaše dobré nápady, ale i šéfove vlastné dobré nápady pochádzajú v skutočnosti od vás.

Pamätajte: “Úspech má mnohých rodičov, zlyhanie je sirota.”

Jedna dobrá myšlienka často končí v zbierke silných stránok s nesmiernym množstvom ocenení.

8. Tip pre základ kariérneho rastu

Pomáhajte starším

Pomáhajte starším

Riaditelia na najvyšších postoch v spoločnosti bývajú často starší než je väčšina podriadených. To im prináša určité znevýhodnenie, nakoľko v dobe, kedy sa už nachádzali na najvyšších postoch došlo k zavedeniu nových technológií či praktík manažmentu. Nemusia o nich nič vedieť a občas sa dostanú do situácie, keď je to problém. A vy máte príležitosť zažiariť pokiaľ vyriešite problém miesto technika.

Záver

Kariérne poradenstvo

S kariérnym poradenstvom úzko súvisí aj pracovný pohovor, kde nájdete množstvo užitočných informácii.

Veríme, že sme vás našim obsahom zaujali a prihlásite sa, či už z dôvodu zmeny povolania, utvrdenia sa, že povolanie, ktoré ste si vybrali je správne, alebo len ak chcete spoznať ďalšie tipy pre úspešnú kariéru.