Krok za krokom k pracovným príležitostiam

Finančná gramotnosť

Prečo sa pripraviť?

Finančná gramotnosť

Finančná gramotnosť

Oproti minulosti, kedy prakticky na Slovensku finančná gramotnosť neexistovala sme sa posunuli do fázy, že sa na školách oboznamujeme s finančnou gramotnosťou.

Pripravuje však školstvo skutočne študentov na reálny život? Rodičia tlačia na dobré známky a tvrdia, že iba tak si nájdete dobre platené  zamestnanie s mnohými výhodami.

Opačnou stranou mince je fakt, že niektorí najbohatší ľudia nie sú bohatí preto, že majú vzdelanie zo škôl. Steve Jobs zanechal štúdia na vysokej škole po prvom semestri a Bill Gates nedokončil Harvard. Športovci zarábajú milióny dolárov a často nemajú dokončené ani stredné školy. Mnohí si ich potom dorábajú popri športovej kariére.

Samozrejme môžete oponovať. Jeff Bezos má titul z elektrotechnického inžinierstva a informatiky z Princetonskej univerzity a Elon Musk má vyštudovanú ekonomiku a fyziku na Pennsylvánskej univerzite, kde promoval s bakalárskym titulom. Ale športovci sú bohatí hlavne preto, že využívajú svoj talent profesionálne. Viete však, že mnohí športovci prišli o všetky svoje peniaze? Niektorí už počas športovej kariéry a mnohí po jej ukončení.

Sergej Fjodorov prišiel približne o 80 miliónov dolárov a vlastne o všetky peniaze, ktoré si hraním hokeja zarobil. Boris Becker prehajdákal 50 miliónový majetok a bol nútený vyhlásiť bankrot a takýchto prípadov je omnoho viac.

Kde teda začať? Ako zbohatnúť a zároveň si bohatstvo udržať? Keď chcete byť skutočne bohatí, musíte byť finančne gramotní.

Nedostatočná príprava

Finančná gramotnosť pre stredné školy

Finančná gramotnosť pre stredné školy

Začali sme s tým, že vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti u nás pokročilo, bohužiaľ je finančná gramotnosť a finančná gramotnosť. Veľa informácii, ktoré sú dnes zahrnuté do učebných predmetov je prevzatých z ekonómie. Už tam sme sa učili o histórii peňazí, menovom systéme, bankovom systéme, či peňažných trhoch.

Predmety sa rozšírili o rozpočtovú gramotnosť, platobný styk, rôzne formy sporenia, poistenia, či úvery. V podstate sa jedná o klasické oboznámenie sa s tým, v akom systéme žijeme. Vyštudovať, nájsť si zamestnanie, platiť si poistku, sporiť si a zobrať si úver.

Rovnako ako ľudia vyvíjajú sa aj peniaze. Vo finančnej kríze sa nachádzajú mnohí. Štatisticky od roku 2017, kedy bol umožnený na Slovensku osobný bankrot je každoročne evidovaných skoro 10-tisíc takýchto oddĺžení. Pravdepodobne by ich bolo ešte viac, ale v roku 2020 bola sprísnená legislatíva a o oddĺženie môže požiadať už iba ten, komu exekúcia trvá minimálne jeden rok. Dôvodom je skutočnosť, že peniaze sa síce vyvíjali, ale ľudia spoločne s nimi sa nevyvíjali.

Ako je to možné, keď už deti poznajú rozdiel medzi 5€ a 10€ a každé si vezme radšej 10€ ? Dosiahlo sa to otupením našich finančných schopností prostredníctvom bankovníctva, komplikovaného a zavádzajúceho systému pomocou ktorého sa peniaze vytvárajú.

Moderný menový systém v mnohých ohľadoch nedáva zmysel nikomu, kto logicky rozmýšľa. Ako teda môže taký systém vytvoriť bilóny eur z ničoho?

Stále aktuálna téma

Inflácia

Inflácia

Znehodnocovanie peňazí sa dialo už za čias Rímskej ríše. Rimania boli okrádaní, pretože mince boli znehodnocované riedením. To znamená, že štátna mincovňa namiesto rýzdeho zlata a striebra používala na výrobu mincí kovy zmiešané so základnými kovmi ako napr. nikel čím riedila ich zlatý a strieborný obsah.

Mince nemali rovnakú fyzickú hodnotu a tak narastala infláciaInflácia je derivát peňazí, ktoré strácajú svoju hodnotu.

V súčasnosti sú peniaze neviditeľné a sú derivátom trhu, “bankové lúpeže” robené bankami sú neviditeľné. To znamená, že väčšina ľudí nevidí ako banky kradnú peniaze.

Ukážme si príklad akým moderní bankári vykrádajú banky.

Frakčný rezervný systém. Povedzme, že nám banka poskytne 5% úrok na vklad 100€, čo predstavuje 5€ ročne. Banka pomom môže požičať 1200€ s úrokom 10% a pre seba vygeneruje 120€ na úrokoch. Týmto banka “ukradla” majetok, pretože prostredníctvom systému čiastočných rezerv znehodnotila naše peniaze a na našich 100€ zarobila 120€ na úrokoch. My sme medzitým zarobili 5€.

Súčasnosť

Ako sa brániť

Ako sa brániť

Povieme si niekoľko tipov na zvýšenie finančnej gramotnosti:

  1. Vedomosti o peniazoch – tradičné aktíva v súčasnosti neprinášajú bohatstvo ani finančné zaistenie. O peniaze môžete prísť v akciách, podnikaní i v zlate. Vedomosti o peniazoch prinášajú bohatstvo, zatiaľ čo ich nedostatok prináša chudobu.
  2. Využívajte dlh – v programoch nášho projektu nájdete dlhové poradenstvo, kde sme si ukázali štyri typy dlžníkov. Naučte sa byť víťazom.
  3. Kontrolujte svoj peňažný tok – ak ste zadĺžení vaša hotovosť tečie od vás k iným. Veľa ľudí je dnes vo finančých ťažkostiach preto, lebo im viac hotovosti k druhým vyteká, než ako jej tečie dnu.
  4. Pripravte sa na zlé časy – na krízu sa môžeme pozerať dvomi spôsobmi. Ako na krízu a ako na príležitosť. V súčasnosti sa pripravovať na krízu už nemôžeme, avšak môžeme ju vnímať ako príležitosť, aby sme sa pripravili na ďalšie zlé časy.
  5. Rýchlosť – obchodné transakcie sa uskutočňujú každý deň, sedem dní v týždni. Už nemusíte zarábať iba mesačne, naopak môžete zarábať kedykoľvek.

Budúcnosť

Investovanie do obchodných systémov

Investovanie

Školu sme spomínali nielen z dôvodu nedostatočného vzdelávania v oblasti finančnej gramotnosti, ale aj preto lebo sa v nej učíme, že musíme pre peniaze tvrdo pracovať. My sa vám pokúsime ukázať, ako môžu peniaze pracovať pre vás, aby ste si mohli užívať toto potešenie v tomto úžasnom svete.

Pokiaľ sa chcete finančne oslobodiť, pamätajte na to, že vaším cieľom je vlastniť systém a mať pri sebe ľudí, ktorí v tomto systéme budú pracovať.

Systém si môžete odkúpiť, založiť alebo sa doň pripojiť. Je to most k finančnej nezávislosti.

V súčasnosti sa používajú tri druhy finančných systémov:

  1. Tradičná spoločnosť – kde si budujete vlastný systém.
  2. Franšíza – odkupujete už existujúci systém.
  3. MLM – kde si kupujete právo stať sa členom existujúceho systému.

Každý systém má svoje slabé miesta, ale v konečnom dôsledku dosahujú rovnaké výsledky. V prípade, že je systém správne vedený, poskytne vám stály zdroj príjmov. Takto máte pod kontrolou svoj peňažný tok a viac hotovosti vám bude pritekať, než vytekať von.

Tak potom kde je problém? V rozbehu obchodného systému. Ľudia často začnú stúpať k hore, ale hneď chcú byť na vrchole. Napr. spoločnosť Alza bola založená v roku 1994 pod fyzickou osobou a významnejšie postavenie dosiahla až v roku 1998. Na Slovensko expandovala v roku 2004 po 10 rokoch od svojho vzniku.

Rozhodnutie vybudovať si vlastný systém, za tým stojí množstvo tvrdej práce, mnohí na svojej ceste aj skrachovali. V prípade, že sa vám niečo také prihodí a vaša spoločnosť skončí na mizine, snažte sa poučiť z chýb, napraviť ich a nevzdávať sa.

 

Záver

Jazyk bohatých

Začali sme a končíme s vedomosťami. Myšlienky a slová sú ako palivo pre náš mozog, utvárajú našu realitu. Pokiaľ používate nesprávne slová, myšlienky, budete viesť iný život ako v skutočnosti chcete. Používanie nevhodných slov je rovnaké, ako keď do dieslového auta natankujete benzín.

Jazyk chudobného človeka
“Vláda by sa mala o ľudí postarať.”

Jazyk príslušníka strednej vrstvy
“Mám dobre platenú, stálu prácu.”

Jazyk bohatého človeka
“Chcem kúpiť nájomný dom so 100 bytmi, z ktorých by mi plynula hotovosť.”

Vidíte rozdiel medzi slovami a vyjadreniami ľudí z jednotlivých skupín? Do ktorej skupiny chcete patriť? Prihláste sa k nám!