Krok za krokom k pracovným príležitostiam

Bezplatné dlhové poradenstvo

Úvod

Dlhové poradenstvo a psychológia dlhov

Dlhové poradenstvo

Upozornenie. Bezplatné dlhové poradenstvo nie je oddlženie resp. bankrot. Je to cesta, ktorou môžete predísť osobnému bankrotu.

Čo je teda dlhové poradenstvo? V podstate je to odpoveď na otázku: “Ako sa zbaviť dlhov?” Pozostáva z viacerých krokov, ktorým je potrebné porozumieť. Prvý krok pozostáva z pochopenia, ako a prečo ste sa vôbec zadĺžili. Následne, než sa naučíte rozumieť pravidlám zadlžovania, je dôležité vyznať sa v psychológii dlhov. Získajte odpovede na otázky. Aké dôvody vás viedli k tomu, aby ste sa zadĺžili? Prečo sa znova zadlžujete? Prečo nezvládate svoje dlhy?

A ešte jedna otázka, najpodstatnejšia. Aká je súvislosť medzi sebaúctou a dlhom?

Psychológia dlhov

Štyri typy dlžníkov

Fantasti

Fantasti

Optimisti so šťastnou povahou, ktorí sa domnievajú, že si zaslúžia dobré veci a všetko si môžu ľahko dovoliť. Vo svojom šťastnom svete sa sústreďujú na mesačné splátky, nie na celkovú výšku dlhu. Vďaka tomu sú presvedčení, že môžu ľahko splácať svoje záväzky.

Falošné vnímanie toho, čo je možné dosiahnuť, je extrémne problematické najmä v predvianočnom čase. Obzvlášť s vedomím toho, že účty sú splatné až nasledujúci rok.

Pre snílkov znamená ďalší rok lepší zajtrajšok, lepšiu prácu. Bohužiaľ, nie vždy sa všetky sny plnia práve vtedy, keď si to prajeme.

Marnotratníci

Marnotratníci

Únik. To je pre nich utrácanie. Seba samých si dostatočne nevážia a používajú peniaze, aby si “kúpili lepší pocit”. Čokoľvek nové: auto, mobil, TV a pod. zaplní vnútornú prázdnotu. Áno, iba na chvíľu.

Vďaka kartovému biznisu (kupujte teraz, plaťte neskôr) sa márnotratníci upisujú stále k väčším záväzkom.

S nízkou sebaúctou radšej vyhlásia bankrot a oveľa častejšie sa budú vracať k neúspešným technikám peňažného manažmentu, ktorý je založený na krátkodobom spotrebnom uspokojení.

Pôžitkári

Pôžitkári

Problém spotrebnej spoločnosti spočíva v tom, že aktívne podporuje okamžité uspokojovanie potrieb.

Stanford Marshmallow Study však potvrdzuje, že ľudia ktorí odolávajú okamžitému uspokojeniu, sú omnoho produktívnejší a v živote sa im darí oveľa viac. Vďaka schopnosti odrieknuť si, dosahujú svoje ciele, majú väčšie príjmy, dlhšie trvajúce manželstvá, ale aj lepšie zdravie.

Pôžitkári čo chcú, chcú hneď a teraz. Biznis spotrebných úverov im  umožňuje naplniť ich túžbu prakticky okamžite.

Fakt, že za všetko platia až neskôr, vedie k nevyhnutným problémom.

Víťazovia

Víťazi

Verte alebo nie, je tu priestor pre výhry, ktoré je možné dosiahnuť, ak dokážete úver využívať vo svoj prospech.

Víťazi sa to naučili v rodine alebo štúdiom kníh typu Bohatý otec, chudobný otec alebo Cashflow kvadrant alebo iným typom vzdelávania. Tak či onak využívajú tieto múdrosti.

Niekoľko právd:

 1. Banky zarábajú na požičiavaní peňazí, to je ich biznis.
 2. Banky môžu prísť o peniaze, keď dávajú pôžičky tým, ktorí im peniaze nesplácajú.
 3. Banky rady požičiavajú, keď dostanú záruku, vďaka ktorej v prípade nesplácania úverov, majú niečo hmatateľné.
 4. Hypotekárne úvery sú pre banky bezpečné, nakoľko pozemky a domy sú skvelými istinami a takmer vo všetkých prípadoch je zaručená návratnosť investície.
 5. Pri určitých pôžičkách banky svoj podiel nedostávajú. Úveroví víťazi, ktorí rozumejú tomu, ako funguje systém, používajú úvery vo svoj prospech. Zarábajú oveľa viac peňazí (obzvlášť na určitých pôžičkách na nehnuteľnosti), než si banky dokážu predstaviť.

Za víťaza spláca jeho dlžnú čiastku niekto druhý.

Príklad č.1:  Výborným príkladom dobrého dlhu je investičný úver na nehnuteľnosť, kde príjmy z nájomného pokrývajú splátky hypotéky i ďalšie spojené výdavky.

Príklad č. 2: Úvery pre malé a stredné podniky (v EÚ – SME), vďaka ktorým sa môžu firmy rozvíjať.

Príklad č. 3: Nenávratné pôžičky, bez osobných záruk.

Pravidlo na zapamätanie: Dobré dlhy vedú k blahobytu.

 

Dobrý a zlý dlh

Zlé dlhy

Opakom víťazov sú tí dlžníci, ktorí sú vďaka dlhom stále chudobnejší. Zlý dlh splácate sami. Spotrebné úvery, pôžička na auto, hypotéky na vlastné bývanie sú príklady zlých dlhov.

Niektoré zlé dlhy sú však lepšie ako iné. Napríklad dlh na vlastné bývanie je vo väčšine prípadov lepší než pôžička na auto.

Týmto netvrdíme, že by ste si nemali kupovať vlastné bývanie na hypotekárny úver, ale je potrebné pamätať na to, že to je zlý dlh, nakoľko ho musíte splácať iba sami.

Zlé dlhy vysávajú peniaze z peňaženiek, ochudobňujú nás.

Keďže ste však natrafili na túto stránku, môžeme predpokladať, že už zlé dlhy máte a potrebujete sa ich zbaviť…

Bezplatné dlhové poradenstvo

Ako sa zbaviť dlhov

V prípade, že máte veľké množstvo zlých dlhov, napr.  spotrebných úverov, môže sa vám zdať, že celkovú čiastku nemôžete nikdy splatiť. Opak je však pravdou.

Ponúkame vám niekoľko rád, ktoré vám pomôžu zbaviť sa dlhov rýchlejšie, než ste si doteraz vedeli predstaviť. Tak ako väčšina, aj vy sa môžete zbaviť svojich zlých dlhov do siedmich rokov.

Základným predpokladom je, aby ste boli disciplinovaní. Nikam sa nedostanete, ak si napríklad poviete, že tento mesiac preskočíte. Jedná sa hlavne o vybudovanie si návyku, ktorý vám pôjde postupom času stále ľahšie.

Dlhové poradenstvo

Ako sa zbaviť dlhov

Prvý krok

Ako sa zbaviť dlhov - Prvé pravidlo

Okamžite prestaňte s hromadením zlých dlhov. Bez výnimiek.

Ako sa zbaviť dlhov

Druhý krok

Ako sa zbaviť dlhov - Druhé pravidlo

Zostavte si zoznam svojich zlých dlhov. Ten zahŕňa všetky spotrebné úvery, pôžičky na auto, hypotéky a akékoľvek ďalšie dlhy, ktoré máte.

Ako sa zbaviť dlhov

Tretí krok

Ako sa zbaviť dlhov - Tretí krok

Ku každej položke v zozname priraďte tri stĺpce.

 1. Dlžná čiastka k dnešnému dňu.
 2. Minimálna mesačná splátka.
 3. Počet mesiacov, obdobie, počas ktorého budete musieť dlh splácať.

Ako to zistíte? Vydeľte dlžnú čiastku minimálnou mesačnou splátkou. Počítajte pritom aj s tým, že hodnota mesačných splátok nemusí byť počas celého obdobia rovnaká, fixná. Preverte si to aj v zmluve. Napr.  hodnota mesačných splátok sa môže znižovať. Súčasne s tým, ako sa znižuje váš dlh, znižujú sa aj vaše mesačné splátky, čo ovyplyvňuje celkový výsledok.

Ako sa zbaviť dlhov

Štvrtý krok

Ako sa z baviť dlhov - Štvrtý krok

Oznámkujte si každý dlh v závislosti na počte mesačných splátok.

Očíslujte si dlhy v poradí od 1 do… x.
Na prvé miesto si zapíšte dlh, ktorý budete musieť splácať najkratšiu dobu. Na druhé miesto umiestnite ten dlh, ktorý budte splácať o niečo dlhšie a pokračujte rovnako až k poslednému dlhu a najvyššiemu počtu mesiacov splácania. To je poradie, v akom sa vysporiadate s rôznymi dlhmi.

Začínate s dlhom s najnižším počtom mesačných splátok, pretože svoje prvé víťazstvo, úspech v tomto pláne chcete dosiahnuť čo najrýchlejšie.

Akonáhle sa raz zbavíte svojho prvého spotrebného úveru, začne vám na konci tunela svietiť svetlo.

Ako sa zbaviť dlhov

Piaty krok

Ako sa zbaviť dlhov - Piaty krok

Zaistite si dodatočné príjmy od 150€ do 200€ mesačne. Pokiaľ sa skutočne snažíte zbaviť dlhov a chcete sa stať finančne nezávislí, potom pre vás získať peniaze naviac nebude až také zložité.

Ako sa zbaviť dlhov

Šiesty krok

Ako sa zbaviť dlhov - Šiesty krok

Plaťte minimálne mesačné splátky z každého dlhu, ktorý máte na zozname s výnimkou toho, ktorý je na prvom mieste.

Aby ste sa zbavili svôjho prvého dlhu posielajte na účet minimálnu splátku plus ďalších 150€ až 200€ k tomu.

Pokračujte v tom dovtedy, kým svoj prvý dlh nesplatíte. Následne ho vyškrtnite zo svojho zoznamu.

Ako sa zbaviť dlhov

Siedmy krok

Ako sa zbaviť dlhov - Siedmy krok

Plaťte minimálne mesačné splátky z každého dlhu, ktorý je na zozname s výnimkou toho, ktorý je na druhom mieste.

V tomto kroku už splácate druhý dlh. Tento dlh splácajte minimálnou čiastkou navýšenou o celkový objem peňazí, ktorým ste splácali svoj prvý dlh.

Napríklad: V prípade, že ste na svoj dlh číslo jedna posielali minimálnu mesačnú splátku vo výške 30€ a k tomu ste pridali ďalších 150€, každý mesiac ste zaplatili 180€.

Ak pri dlžobe číslo dva máte minimálnu splátku 40€, tak teraz k tejto sume naviac mesačne plaťte 180€. Znamená to, že celkovo budete platiť 220€.

Postupujte rovnako aj pri ďalšej dlžobe vo vašom poradí. Po splatení každého jedného dlhu vezmite celkový objem peňazí, ktoré ste už posielali v predchádzajúcej dlžobe a pridajte súto sumu k minimálnej mesačnej splátke nasledujúcej dlžoby vo vašom poradí. Takto sa postupne dostanete k výslednej sume vašej mesačnej splátky.

Uvidíte ako napredujete, vaše splátky sa spočítavajú a vy sa rýchlo zbavujete všetkých pôžičiek, úverov či ďalších dlhov.

Pokračujte v tomto systéme splácania dovtedy, až splatíte všetky dlhy na svojom zozname s výnimkou posledného.

Ako sa zbaviť dlhov

Ôsmy krok

Ako sa zbaviť dlhov - Ôsmy krok

V tomto kroku zohráva dosť podstatnú rolu výška vašej splátky, ktorou ste zmazávali svoj predposledný dlh.

Poukazujte minimálnu splátku svojmu veriteľovi a rovnako pokračujte v odovzdávaní navýšeného objemu peňazí pravidelne každý mesiac avšak s jednou podstatnou výnimkou. Namiesto toho, aby ste odovzdávali tento navýšený objem peňazí svojim veriteľom, posielajte túto sumu sebe na účet. Začnete si tak budovať rezervný finančný fond, aby ste mohli investovať.

Bezplatné dlhové poradenstvo

Konsolidácia pôžičiek

Ideálnym scenárom pre zadĺženého človeka je získanie nízko úročených konsolidovaných pôžičiek so splatnosťou do štyroch rokov.

Pravé konsolidované pôžičky sú obvykle nezaistené osobné pôžičky.  Problém spočíva v tom, že ak už máte niekoľko dlhov, ktoré konsolidujete, s najväčšou pravdepodobnosťou sa za rok alebo dva ponoríte do dlhov ešte hlbšie, čo veritelia dobre vedia. Vychádzajú zo psychológie dlhov.

Pri konsolidácii pôžičiek u fantastov, marnotratníkov a pôžitkárov hrozí nebezpečenstvo, pretože sa často:

 • Dostávajú ku konsolidačným pôžičkám založeným výhradne na mesačných splátkach. Keď pôžičky zlúčia zistia, že úver budú môcť rýchlejšie splácať, ale nemajú žiadny plán ako to spraviť.
 • Upisujú sa k ďalším dlhom. Koniec koncov stále potrebujú nové oblečenie, topánky, auto a pod.
 • Vystavujú sa nebezpečenstvu vysoko úročeným konsolidačným pôžičkám, pretože sa sústreďujú iba na dnešok a nie na celkový plán oddĺženia.

Naproti tomu pre víťazov je konsolidačná pôžička možnosťou, ako znížiť svoje náklady na ceste k rýchlemu oddĺženiu. Zoberú si konsolidačnú pôžičku, iba keď to má zmysel a bez toho, aby sa zaviazali k vysokým úrokom.

Konsolidácia pôžičiek

Záver

Bezplatné dlhové poradenstvo

Svojich dlhov sa určite môžete zbaviť bez toho, aby ste vyhlásili osobný bankrot. S pozitívnym cieľom, jasnou predstavou o tom, čo znamená dobrý a zlý dlh môžete zvíťaziť. Určite navštívte našu ďalšiu stránku o financiách – finančná gramotnosť, kde môžete získať ďalšie podstatné vedomosti.

Podrobný plán a ďalšie dôležité informácie sa dozviete po prihlásení sa.